طرح دروس انسان شناسی

پیرو تصمیم عموم دانشجویان و همکاری شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن های علمی، در آغاز هر ترم از اساتید گروه‌های خود درخواست می‌کنند که در جهت منطقی و اصولی‌تر شدن فرآیند گذراندن کلاس‌های درسی، اساتید پیش از آغاز ترم «طرح درس‌» واحدهایی که ارائه می‌دهند را تنظیم کرده و به دانشجویان ارائه دهند. بر این اساس انجمن علمی انسان‌شناسی نیز طرح درس‌های اساتید گروه انسان‌شناسی را برای دسترسی راحت‌تر دانشجویان، در این صفحه منتشر می‌کند و شما می‌توانید هر زمان بامراجعه به این صفحه به همه‌ی طرح درس‌های منتشر شده دسترسی پیدا کنید.

طرح درس‌های ترم دوم سال تحصیلی 96-95:

کاربرد کامپیوتر برای دانشجویان انسان شناسی دکتر عربستانی

طرح درس انسان شناسی تصویری دکتر عربستانی

طرح درس انسان شناسی هنر دکتر فکوهی

طرح درس انسان شناسی تصویری دکتر فکوهی

طرح درس محیط شناسی دکتر انواری

طرح درس انسان شناسی زیستی دکتر انواری

طرح درس زیست شناسی دکتر انواری

طرح درس انسان شناسی اقتصادی دکتر نصرتی

طرح درس فرهنگ و توسعه دکتر نصرتی

طرح درس‌های ترم اول سال تحصیلی 96-95:

طرح درس انسان‌شناسی آمریکا دکتر نفیسی

طرح درس کلیات تاریخ ایران دکتر فکوهی

طرح درس انسان‎شناسی شهری دکتر فکوهی

طرح درس انسان‎شناسی خاورمیانه دکتر نادری

طرح درس مردم‎نگاری دکتر عربستانی 

طرح درس روش تحقیق 2 دکتر عربستانی

طرح درس زیست شناسی عمومی دکتر انواری

طرح درس‌های ترم دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ :

انسان‌شناسی فرهنگی (دکتر ایزدی جیران) – یکشنبه ها

انسان‌شناسی فرهنگی (دکتر ایزدی جیران) دوشنبه ها

طرح درس انسان شناسی شهری دکتر فکوهی

طرح درس تاریخ انسان شناسی دکتر فکوهی

طرح درس انسان شناسی اقتصادی دکتر نصرتی

طرح درس انسان شناسی تصویری دکتر عربستانی

طرح درس کاربرد کامپیوتر دکتر عربستانی

طرح درس روش تحقیق 2 دکتر عربستانی

طرح درس فرهنگ عامه دکتر رفعت جاه

طرح درس‌های ترم دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ :

طرح درس کلیات تاریخ ایران

طرح درس تاریخ انسان شناسی

طرح درس انسان شناسی تصویری

طرح درس انسان شناسی پزشکی

طرح درس انسان شناسی زیستی

طرح درس انسان شناسی شهری

طرح درس فرهنگ عامه

طرح درس مردم نگاری

طرح درس نظام خانواده و خویشاوندی

طرح درس روش تحقیق 3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =