گزارش تفصیلی از نشست هم‌اندیشی اساتید گروه انسان‌شناسی و دانشجویان

دومین نشست هم‌اندیشی گروه اساتید انسان‌شناسی و دانشجویان، دوشنبه بیست‌وسوم آذر ماه نودوچهار در سالن شریعتی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به همّت انجمن

ادامه