سلسله نشست‌های معرفی و بررسی پروژه های انسان شناسان ایرانی

نخستین جلسه ی این نشست ها سوم اسفند ٩٤ با حضور دکتر ایزدی جیران برگزار شد.  جلسه ی هفدهم اسفند به پرسش و پاسخ درباره ی پروژه

ادامه

سهم دانشجویان در آینده‌ی انسان‌شناسی

سخنراني دكتر ايزدي جيران همراه با گفت و گوي دانشجويي  با عنوان “سهم دانشجويان در آينده ي انسان شناسي” دوشنبه سوم اسفندماه سالن شريعتي،

ادامه

ساختن لحظه‌ای تاریخی برای انسان‌شناسی

يادداشت دكتر ايزدي جيران كه فراخور وضعيت كنوني دانشجويان رشته ي انسان شناسي و امكان هاي پيش روي رشته براي انتشار در “ندا” نوشته 

ادامه